Event Details

13 Feb. 19
Fašiangy BEZ Palmáča

Fašiangy BEZ palmáča

Fašiangy BEZ Palmáča

Fašiangy BEZ Palmáča

Chcete sa dozvedieť viac o tom, prečo je používanie palmového oleja novodobá ekologická hrozba? Prídite na preednášku spojenú s besedou. Kedy? V stredu 13. februára. Kam? Do objektu Starej vodárne v Nitre v parku na Sihoti.

https://www.staravodaren.sk/

Srdečne Vás pozývame na prednášku Richarda Ulianka (národný koordinátor Koalície proti palmovému oleju, predseda o.z. ESORG) s prezentáciou filmu a fotografií o dopadoch pestovania palmy olejnej na životné prostredie i kvalitu ľudského života.

Hlavné témy prednášky sú:

–vplyv pestovania palmy olejnej na klimatické zmeny
–produkcia palmového oleja a detská práca
–ničenie dažďových pralesov
–strata rastlinných a živočíšnych druhov
–ekonomické a sociálne dopady na pôvodné obyvateľstvo
–degradácia pôdy a vody–ilegálny obchod so zvieratami (pytliactvo)
–škodlivé účinky palmového oleja na zdravie ľudí

Booking Form

Pre túto udalosť nie sú k dispozícii on-line rezervácie.