Post Detail

Martin Pavelka

Mgr. Martin Pavelka

podpredseda OZ ESORG, referent pre odpadové hospodárstvo MÚ Nitra