Sme ESORG, Ekologická servisná organizácia. Našim cieľom je aktívna práca na zlepšovaní životného prostredia v ktorom žijeme. Podporujeme programy na ochranu prody a pripravujeme aj vlastné. V tejto oblasti aktívne spolupracujeme s odbornou verejnosťou, štátnou ochranou prírody či správou CHKO ako aj s neziskovými organizáciami na vytváraní nových projektov, ktorých účelom je zachovanie prírodného dedičstva pre nasledujúce generácie. Tu treba upozorniť na to, že príroda to nie sú len chránené územia, rezervácie a národné parky, aj krajina v našom bezprostrednom okolí si zaslúži našu ochranu. Preto vyvíjame aj projekty, ktoré sú cielené na problémy agrárnej i urbánnej krajiny, znečistenie ovzdušia a našich vôd, utrpenie domácich i voľne žijúcich zvierat.

Nové príspevky

Príspevky

EKOFESTIVAL 2020

EKOFESTIVAL 2020

3. ročník Ekofestivalu sa uskutoční 20. - 23.. augusta 2020 na výstavisku Agrokomplex. Veríme, že pandémia ustú...

Post Detail

Volunteering at Association Mitsinjo

In December 2019 I volunteered at Association Mitsinjo as part of a larger research and conservation trip to Ma...

Post Detail

Za bezplastové zóny v supermarketoch!

Našu petíciu Za bezplastové zóny v supermarketoch už podporilo spolu 1404 ľudí! Z toho 1340 svojim podpisom a 1...

Post Detail

Vyjadrenie OZ ESORG k problematike zálohovania PET fliaš

Občianske združenie ESORG podporuje iniciatívu Ministerstva Životného prostredia, ktoré sa týka zavedenia záloh...

Post Detail

Naše podujatia

No Published Future Event Found

Ing. Richard Ulianko

Výkonný riaditeľ

Zakladateľ ESORGu a manažér festivalu ekologických združení EKOFESTIVAL Nitra.

Jakub Absolon

Mgr. Jakub Absolon PhD.

Predseda OZ ESORG

Predseda OZ ESORG

Mgr. Zuzana Jánošíková PhD.

Mgr. Zuzana Jánošíková PhD.

Vvedecko-výskumný pracovník na Ústave ekológie lesa – SAV

V súčasnosti pracujem ako vedecko-výskumný pracovník na Ústave ekológie lesa – SAV, Pobočka biológie drevín Nitra, kde sa venujem problematike fytopetogénnych húb, v súčasnosti orientovanej na populačnú genetiku. Popri práci sa venujem svojmu malému synčekovi a rada sa tiež zapájam do rôznych enviro a eko aktivít.

Bc. Aďka Švajdová

Aktivistka v oblasti ochrany prírody

Aktivistka v oblasti ochrany prírody

Kristínka Tománková

Aktivistka v oblasti ochrany prírody

Aktivistka v oblasti ochrany prírody

Andrej Grznar

Andrej Grznár

Ochranca prírody

Ochranca prírody

Peter Grman

Peter Grman

Ochranca prírody

Ochranca prírody

Peto Grman

Peťo Grman

Ochranca prírody

Ochranca prírody

Juraj Kucerka

Juraj Kučerka

Odborník na ekologické vykurovanie.