Sme ESORG, Ekologická servisná organizácia. Našim cieľom je aktívna práca na zlepšovaní životného prostredia v ktorom žijeme. Podporujeme programy na ochranu prody a pripravujeme aj vlastné. V tejto oblasti aktívne spolupracujeme s odbornou verejnosťou, štátnou ochranou prírody či správou CHKO ako aj s neziskovými organizáciami na vytváraní nových projektov, ktorých účelom je zachovanie prírodného dedičstva pre nasledujúce generácie. Tu treba upozorniť na to, že príroda to nie sú len chránené územia, rezervácie a národné parky, aj krajina v našom bezprostrednom okolí si zaslúži našu ochranu. Preto vyvíjame aj projekty, ktoré sú cielené na problémy agrárnej i urbánnej krajiny, znečistenie ovzdušia a našich vôd, utrpenie domácich i voľne žijúcich zvierat.

Nové príspevky

Príspevky

Čistejšie okolie rieky

Čistejšie okolie rieky

Okolie rieky Nitra je občas znečistené. Rôzne odpadky tu nechajú po sebe nespratníci. Dobrovoľníci si dali za úl...

Post Detail

Dobrovoľníci čistili nábrežie rieky po nezodpovedných návštevníkoch!

aktualitydnes_cistenie

NITRA: Pustili sa do čistenia nábrežia rieky. Dobrovoľníkom nie je aktuálny stav rieky a jej okolia ľahostajný. ...

Post Detail

Púpava lekárska (Taraxacum officinale)

pupava

Dana Borbélyová Rozhodli sme sa pre Vás pripraviť sériu niekoľkých článkov, ktorých cieľom je predstaviť z tr...

Post Detail

ESORG v RTVS

ESORG v správach RTVS

Richard Ulianko, výkonný riaditeľ Ekologickej servisnej organizácie (ESORG) hovoril v správach RTVS o dôležitost...

Post Detail

Naše podujatia

No Published Future Event Found

Ing. Richard Ulianko

Výkonný riaditeľ

Zakladateľ ESORGu a manažér festivalu ekologických združení EKOFESTIVAL Nitra.

Jakub Absolon

Mgr. Jakub Absolon

Predseda OZ ESORG

Predseda OZ ESORG

Martin Pavelka

Mgr. Martin Pavelka

Podpredseda OZ ESORG, referent pre odpadové hospodárstvo MÚ Nitra

podpredseda OZ ESORG, referent pre odpadové hospodárstvo MÚ Nitra

Georgina Szombathova

Mgr. Georgina Szombathova

Aktivistka v oblasti ochrany prírody

Lektorka cudzích jazykov a prekladateľka. Aktivistka v oblasti ochrany prírody.

Mgr. Zuzana Jánošíková PhD.

Mgr. Zuzana Jánošíková PhD.

Vvedecko-výskumný pracovník na Ústave ekológie lesa – SAV

V súčasnosti pracujem ako vedecko-výskumný pracovník na Ústave ekológie lesa – SAV, Pobočka biológie drevín Nitra, kde sa venujem problematike fytopetogénnych húb, v súčasnosti orientovanej na populačnú genetiku. Popri práci sa venujem svojmu malému synčekovi a rada sa tiež zapájam do rôznych enviro a eko aktivít.