Sme ESORG, Ekologická servisná organizácia. Našim cieľom je aktívna práca na zlepšovaní životného prostredia v ktorom žijeme. Podporujeme programy na ochranu prody a pripravujeme aj vlastné. V tejto oblasti aktívne spolupracujeme s odbornou verejnosťou, štátnou ochranou prírody či správou CHKO ako aj s neziskovými organizáciami na vytváraní nových projektov, ktorých účelom je zachovanie prírodného dedičstva pre nasledujúce generácie. Tu treba upozorniť na to, že príroda to nie sú len chránené územia, rezervácie a národné parky, aj krajina v našom bezprostrednom okolí si zaslúži našu ochranu. Preto vyvíjame aj projekty, ktoré sú cielené na problémy agrárnej i urbánnej krajiny, znečistenie ovzdušia a našich vôd, utrpenie domácich i voľne žijúcich zvierat.

Nové príspevky

Príspevky

Za supermarkety bez plastov!

Radi by sme primäli siete supermarketov na Slovensku, aby nasledovali kolegov napr. z Holandska (Ekoplaza, jan...

Post Detail

Vytvorme spolu sieť podnikov s vratnými, prenosnými pohármi aj v Nitre!

V Banskej Bystrici sa podarilo vytvoriť sieť podnikov so zálohovanými, prenosnými pohármi. Tento nápad nás oslov...

Post Detail

Príhovor Davida Atenborougha na medzinárodnej klimatickej konferencii COP24 v Katoviciach.

  Prejav Sira Davida Attenborougha COP24, Katovice, Poľsko 3.12. 2018 Prejav Davida Atenborougha na m...

Post Detail

XX. ročník konferencie Manažment bezpečnosti a kvality potravinárskych výrobkov

V dňoch 15. 16. novembra sa konala v hoteli Toliar vo Vysokých Tatrách medzinárodná konferencia Manažment bezpeč...

Post Detail

Ing. Richard Ulianko

Výkonný riaditeľ

Zakladateľ ESORGu a manažér festivalu ekologických združení EKOFESTIVAL Nitra.

Jakub Absolon

Mgr. Jakub Absolon PhD.

Predseda OZ ESORG

Predseda OZ ESORG

Martin Pavelka

Mgr. Martin Pavelka

Podpredseda OZ ESORG, referent pre odpadové hospodárstvo MÚ Nitra

podpredseda OZ ESORG, referent pre odpadové hospodárstvo MÚ Nitra

Georgina Szombathova

Mgr. Georgina Szombathova

Aktivistka v oblasti ochrany prírody

Lektorka cudzích jazykov a prekladateľka. Aktivistka v oblasti ochrany prírody.

Mgr. Zuzana Jánošíková PhD.

Mgr. Zuzana Jánošíková PhD.

Vvedecko-výskumný pracovník na Ústave ekológie lesa – SAV

V súčasnosti pracujem ako vedecko-výskumný pracovník na Ústave ekológie lesa – SAV, Pobočka biológie drevín Nitra, kde sa venujem problematike fytopetogénnych húb, v súčasnosti orientovanej na populačnú genetiku. Popri práci sa venujem svojmu malému synčekovi a rada sa tiež zapájam do rôznych enviro a eko aktivít.

Bc. Aďka Švajdová

Aktivistka v oblasti ochrany prírody

Aktivistka v oblasti ochrany prírody

Kristínka Tománková

Aktivistka v oblasti ochrany prírody

Aktivistka v oblasti ochrany prírody