Post Detail

Vyjadrenie OZ ESORG k problematike zálohovania PET fliaš

Občianske združenie ESORG podporuje iniciatívu Ministerstva Životného prostredia, ktoré sa týka zavedenia zálohovania PET fliaš a plechoviek na Slovensku. ESORG vníma zálohovanie nápojových obalov ako jednu z možností znižovania environmentálnej záťaže. Sme presvedčení, že tak ako v iných krajinách, aj na Slovensku bude vďaka zálohovaniu čistejšie životné prostredie a naše lesy, rieky a jazerá nebudú pokryté tonami plastových fliaš. Súčasný návrh zákona určite nie je dokonalý a za najlepšie riešenie pokladáme použitie sklenených fliaš, ale ak by znížil zaťaženie čo i len o pár percent, bude to pozitívna zmena. Zálohovanie prispieva nielen k zvyšovaniu podielu recyklácie plastov, ale súčasne buduje v ľuďoch povedomie, že plast je niečo, čo nepatrí do prírody a je pravdepodobné, že vďaka zálohovaniu sa zvýši aj spracovanie separovaného odpadu.

Snahu Zväzu obchodu SR zabrániť novému zákonu vnímame síce ako prirodzenú, ale negatívnu reakciu obchodníkov, ktorí budú po zavedení zálohovania nútení rozmýšľať nad tým, čo predávajú. Ponúkajú ľuďom „pohodlné“ riešenia v podobe malých balení, ktoré so sebou prinášajú väčší zisk. Pre kupujúceho predstavujú jednorazovo menšie výdavky, avšak pre celú spoločnosť vytvárajú veľkú ekologickú záťaž v podobe vyhodených obalov, ktoré akoby sme si nevšímali. Kupujeme si 6 plátkov syra či šunky zabalenej v prakticky nerecyklovateľných obaloch, namiesto toho, aby sme si dali odkrojiť 5 dkg syra a dali si ho zabaliť do papiera.

Plasty nie sú len PET fľaše, a preto názor, že vďaka zálohovaniu sa zlikviduje rokmi budovaná infraštruktúra separácie zberu, je zavádzajúci a účelový. ESORG rozbieha kampaň za zavedenie bezplastových zón v supermarketoch. Je to jediná cesta ako dať ľuďom komfort rýchleho nákupu na jednom mieste a zároveň znížiť zaťaženie životného prostredia. Obchodníci, ktorí sa k iniciatíve pridajú ako prví, nielenže prispejú k ochrane životného prostredia, ale získajú aj marketingovú výhodu. Mnohí ľudia už chápu, že sme sa vybrali nesprávnou cestou a pochopili to aj viaceré zahraničné obchodné reťazce, ktoré zaviedli bezplastové, tzv. „plastic free“ zóny a využili to ako silný marketingový nástroj.

Disponujeme technológiami, ktoré nám umožňujú zastaviť likvidáciu planéty, na ktorej žijeme. Našou jedinou prekážkou je pohodlnosť a egocentrizmus. Mali by sme si uvedomiť, že v porovnaní so snahou exportovať život na Mesiac či iné planéty, je projekt záchrany Zeme tou najlacnejšou a najefektívnejšou cestou.