Kategória: Nekategorizované

Za bezplastové zóny v supermarketoch!

Našu petíciu Za bezplastové zóny v supermarketoch už podporilo spolu 1404 ľudí! Z toho 1340 svojim podpisom a 104 elektronicky. Vypočujte si reportáž Rádia Regína z petičnej akcie na EKOFESTIVALE. Medzi známymi osobnosťami, ktoré sa pod petíciu podpísali boli aj pani ministerka G. Matečná, primátor mesta Nitra M. Hatas, europoslanec a eko-aktivista z hnutia My sme les M. Wiezik a eko-aktivista a filmár K. Kaliský. Podporte aj vy našu iniciatívu, lajkujte, zdieľajte a vyplňte anketu!

ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná
eko-aktivista z hnutia My sme les a europoslanec Michal Wiezik
eko
-aktivista a filmár Karol Kaliský
Read Blog Detail

Vyjadrenie OZ ESORG k problematike zálohovania PET fliaš

Občianske združenie ESORG podporuje iniciatívu Ministerstva Životného prostredia, ktoré sa týka zavedenia zálohovania PET fliaš a plechoviek na Slovensku. ESORG vníma zálohovanie nápojových obalov ako jednu z možností znižovania environmentálnej záťaže. Sme presvedčení, že tak ako v iných krajinách, aj na Slovensku bude vďaka zálohovaniu čistejšie životné prostredie a naše lesy, rieky a jazerá nebudú pokryté tonami plastových fliaš. Súčasný návrh zákona určite nie je dokonalý a za najlepšie riešenie pokladáme použitie sklenených fliaš, ale ak by znížil zaťaženie čo i len o pár percent, bude to pozitívna zmena. Zálohovanie prispieva nielen k zvyšovaniu podielu recyklácie plastov, ale súčasne buduje v ľuďoch povedomie, že plast je niečo, čo nepatrí do prírody a je pravdepodobné, že vďaka zálohovaniu sa zvýši aj spracovanie separovaného odpadu.

Snahu Zväzu obchodu SR zabrániť novému zákonu vnímame síce ako prirodzenú, ale negatívnu reakciu obchodníkov, ktorí budú po zavedení zálohovania nútení rozmýšľať nad tým, čo predávajú. Ponúkajú ľuďom „pohodlné“ riešenia v podobe malých balení, ktoré so sebou prinášajú väčší zisk. Pre kupujúceho predstavujú jednorazovo menšie výdavky, avšak pre celú spoločnosť vytvárajú veľkú ekologickú záťaž v podobe vyhodených obalov, ktoré akoby sme si nevšímali. Kupujeme si 6 plátkov syra či šunky zabalenej v prakticky nerecyklovateľných obaloch, namiesto toho, aby sme si dali odkrojiť 5 dkg syra a dali si ho zabaliť do papiera.

Plasty nie sú len PET fľaše, a preto názor, že vďaka zálohovaniu sa zlikviduje rokmi budovaná infraštruktúra separácie zberu, je zavádzajúci a účelový. ESORG rozbieha kampaň za zavedenie bezplastových zón v supermarketoch. Je to jediná cesta ako dať ľuďom komfort rýchleho nákupu na jednom mieste a zároveň znížiť zaťaženie životného prostredia. Obchodníci, ktorí sa k iniciatíve pridajú ako prví, nielenže prispejú k ochrane životného prostredia, ale získajú aj marketingovú výhodu. Mnohí ľudia už chápu, že sme sa vybrali nesprávnou cestou a pochopili to aj viaceré zahraničné obchodné reťazce, ktoré zaviedli bezplastové, tzv. „plastic free“ zóny a využili to ako silný marketingový nástroj.

Disponujeme technológiami, ktoré nám umožňujú zastaviť likvidáciu planéty, na ktorej žijeme. Našou jedinou prekážkou je pohodlnosť a egocentrizmus. Mali by sme si uvedomiť, že v porovnaní so snahou exportovať život na Mesiac či iné planéty, je projekt záchrany Zeme tou najlacnejšou a najefektívnejšou cestou.

Read Blog Detail
ESORG_ECOlogic

Spojenie ECOlogic a ESORG

Spojenie ECOlogic a ESORG

Členovia dobrovoľníckeho združenia ECOlogic, zaoberajúceho sa odhaľovaním a čistením čiernych skládok, čistením prameňov a studničiek a monitoringom dravcov v oblasti CHKO Ponitrie sa rozhodli pokračovať vo svojich projektoch v rámci registrovaného občianskeho združenia Ekologická servisná organizácia (ESORG). ESORG takto získa aktívnych členov z terénu, ktorí nám doteraz chýbali. Veríme, že my zase pomôžeme rozvíjať ich činnosť nielen praktickou účasťou na terénnych akciách, ale vďaka našej infraštruktúre pomôžeme ich aktivity rozšíriť a zefektívniť. Tešíme sa na spoluprácu!!!

Noví členovia ESORGu, Andrej Grznár, Peťo a Peter Grman. Vitajte páni!
Read Blog Detail
Program EKOFESTIVALU 2019

Program Ekofestivalu 2019

Finálnu verziu programu 2. ročníka Ekofestivalu 2019 nájdete priamo na stránkach EKOFESTIVAL.sk

Read Blog Detail

Za supermarkety bez plastov!

Radi by sme primäli siete supermarketov na Slovensku, aby nasledovali kolegov napr. z Holandska (Ekoplaza, január 2017) či Českej Repuliky (Rohlik.cz, august 2018) a vytvorili vo svojich predajniach bezplastové regále, tzv. „Plastic-free“ zóny.
Ak chcete podporiť túto iniciátívu, zúčastnite sa našej ankety a šírte ju na sociálnych sieťach.

Read Blog Detail

Vytvorme spolu sieť podnikov s vratnými, prenosnými pohármi aj v Nitre!

V Banskej Bystrici sa podarilo vytvoriť sieť podnikov so zálohovanými, prenosnými pohármi. Tento nápad nás oslovil a inšpiroval a preto by sme boli radi, ak by sa niečo podobné podarilo vybudovať aj v Nitre. Na to, aby sa nám to podarilo, potrebujeme zistiť, či o to máte záujem aj Vy, ostatní občania Nitry. Urobte spolu s nami malé, nenápadné kroky, ktoré nám prinesú svetlejšiu budúcnosť. Pevne veríme, že jedným z týchto krokov by mohol byť aj tento nápad a preto vás žiadame nielen o vyplnenie dotazníka, ale zároveň aj o jeho zdielanie. Ďakujeme

Read Blog Detail

Príhovor Davida Atenborougha na medzinárodnej klimatickej konferencii COP24 v Katoviciach.

 

Prejav Sira Davida Attenborougha

COP24, Katovice, Poľsko

3.12. 2018

Prejav Davida Atenborougha na medzinárodnej klimatickej konferencii COP24 v Katoviciach. Zapnite si slovenské titulky, alebo si stiahnite úplnú preloženú verziu v textovej podobe pod vloženým videom.

Vaše Excelencie, dámy a páni.

„My ľud Spojených národov.“

Týmito slovami začína Charta OSN. Charta, kde je v centre človek. Záväzok, že každý človek môže rozhodovať o svojej budúcnosti. Sľub chrániť najslabších aj najsilnejších pred vojnou, hladomorom a ďalšími katastrofami spôsobenými človekom. Práve teraz čelíme celosvetovej katastrofe spôsobenej človekom. Je to naša najväčšia hrozba za posledné tisícky rokov. Klimatickej zmene. Ak nezačneme konať, našej civilizácii hrozí kolaps a vyhynutie väčšiny prírody. Spojené národy poskytujú jedinečnú platformu, ktorá môže zjednotiť celý svet. A ako to potvrdila aj Parížska dohoda, spolu môžeme dosiahnuť zmenu. V tejto rozhodujúcej chvíli Organizácia spojených národov ponúkla ľuďom miesto, kde sa môžu vyjadriť. The People‘s Seat: možnosť pre všetkých pridať sa dnes k nám a prehovoriť priamo k tým, ktorí robia rozhodnutia. Počas uplynulých dvoch týždňov sa ľudia po celom svete podieľali na vytváraní tejto správy, odpovedali na prieskumy, posielali videá a vyjadrovali svoje názory. Ja som tu len nato, aby som reprezentoval „Hlas ľudu“. Som tu, aby som predniesol naše kolektívne myšlienky, obavy, nápady a návrhy. Toto je náš odkaz „My, ľudia“ .

Video: https://vimeo.com/304018764

Ľudia po celom svete prehovorili. Ich odkaz je jasný. Čas sa kráti. Chcú, aby tí, čo rozhodujú,

začali ihneď konať. Stoja za vami spolu s občianskou spoločnosťou, ktorá tu dnes je. Podporujú vás pri ťažkom rozhodovaní, ale sú tiež ochotní obetovať niečo zo svojho každodenného života. OSN spúšťa Act Now bot, ktorý pomôže dosiahnuť zmenu. Ukáže ľuďom, akými jednoduchými každodennými činnosťami môžu pomôcť, pretože si uvedomujú, že tiež v tom zohrávajú svoju úlohu. Ľudia prehovorili.

Svetoví lídri, musíte nás viesť. Prežitie našej civilizácie a prírody, na ktorú sme odkázaní, je vo vašich rukách.

Pre www.GreenTranslators.org preložila Soňa Kyseľová

Zdroj: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/The%20People%27s%20Address%202.11.18_FINAL.pdf  

 

Read Blog Detail

XX. ročník konferencie Manažment bezpečnosti a kvality potravinárskych výrobkov

V dňoch 15. 16. novembra sa konala v hoteli Toliar vo Vysokých Tatrách medzinárodná konferencia Manažment bezpečnosti a kvality potravinárskych výrobkov. Medzi hlavné témy tohto ročníka patrili vplyv  klimatických  podmienok  na  poľnohospodárstvo,  potenciál ekologického  poľnohospodárstva a  bio−potravín,  zdravotné  riziká  voľného  pohybu  potravín,  obaly  a  environmentálne  otázky  v  agro−potravinárstve  a  obchode. Na konferencii mal prednášku o negatívnych environmentálnych a zdravotných vplyvoch využívania palmového oleja  Richard Ulianko, člen občianskeho združenia ESORG.

Read Blog Detail

Fotoreportáž zo slávnostného otvorenia prírodnej záhrady na ZŠ Kniežaťa Pribinu v Nitre

Dňa 14.11. 2018  sa uskutočnilo v areáli ZŠ Kniežaťa Pribinu v Nitre slávnostné otvorenie prírodnej školskej záhrady. Tento projekt realizovalo naše občianske združenie, ktoré financie na vybudovanie záhrady získalo z grantového programu Mením Moje Mesto.  Cieľom grantového programu „Mením Moje Mesto“ je podporovať zlepšenie kvality verejných priestranstiev v meste Nitra vychádzajúc z potrieb a záujmov jej obyvateľov. Program motivuje k aktívnej participácii pri vytváraní, obnove alebo oživení verejných priestranstiev a hodnotných miestnych lokalít. Grantový program je realizovaný mestom Nitra v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou.  Veríme,  že táto záhrada bude nielen esteticko-relaxačným, ale aj vzdelávacím prvkom, ktorý bude rozvíjať v deťoch  záujem o poznávanie prírody i jej ochranu.

Bylinková špirála

 

Vyvýšené záhony

 

 

Read Blog Detail
Čistejšie okolie rieky

Čistejšie okolie rieky

Okolie rieky Nitra je občas znečistené. Rôzne odpadky tu nechajú po sebe nespratníci. Dobrovoľníci si dali za úlohu, že brehy rieky vyčistia. Boli sme sa tam pozrieť aj s našou kamerou.

Viac na: http://tvnitricka.sk/cistejsie-okolie-rieky/

Read Blog Detail