Mesiac: november 2018

Fotoreportáž zo slávnostného otvorenia prírodnej záhrady na ZŠ Kniežaťa Pribinu v Nitre

Dňa 14.11. 2018  sa uskutočnilo v areáli ZŠ Kniežaťa Pribinu v Nitre slávnostné otvorenie prírodnej školskej záhrady. Tento projekt realizovalo naše občianske združenie, ktoré financie na vybudovanie záhrady získalo z grantového programu Mením Moje Mesto.  Cieľom grantového programu „Mením Moje Mesto“ je podporovať zlepšenie kvality verejných priestranstiev v meste Nitra vychádzajúc z potrieb a záujmov jej obyvateľov. Program motivuje k aktívnej participácii pri vytváraní, obnove alebo oživení verejných priestranstiev a hodnotných miestnych lokalít. Grantový program je realizovaný mestom Nitra v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou.  Veríme,  že táto záhrada bude nielen esteticko-relaxačným, ale aj vzdelávacím prvkom, ktorý bude rozvíjať v deťoch  záujem o poznávanie prírody i jej ochranu.

Bylinková špirála

 

Vyvýšené záhony

 

 

Read Blog Detail