Deň: 7. augusta 2019

ESORG_ECOlogic

Spojenie ECOlogic a ESORG

Spojenie ECOlogic a ESORG

Členovia dobrovoľníckeho združenia ECOlogic, zaoberajúceho sa odhaľovaním a čistením čiernych skládok, čistením prameňov a studničiek a monitoringom dravcov v oblasti CHKO Ponitrie sa rozhodli pokračovať vo svojich projektoch v rámci registrovaného občianskeho združenia Ekologická servisná organizácia (ESORG). ESORG takto získa aktívnych členov z terénu, ktorí nám doteraz chýbali. Veríme, že my zase pomôžeme rozvíjať ich činnosť nielen praktickou účasťou na terénnych akciách, ale vďaka našej infraštruktúre pomôžeme ich aktivity rozšíriť a zefektívniť. Tešíme sa na spoluprácu!!!

Noví členovia ESORGu, Andrej Grznár, Peťo a Peter Grman. Vitajte páni!
Read Blog Detail