Post Detail

Silvester Danoczy

PhDr. JUDr. Silvester Danóczy, PhD.

Odborný poradca pre právne záležitosti o.z. ESORG