Archívy: Our Team

Kristínka Tománková

Aktivistka v oblasti ochrany prírody

Read Blog Detail

Bc. Aďka Švajdová

Aktivistka v oblasti ochrany prírody

Read Blog Detail
Mgr. Zuzana Jánošíková PhD.

Mgr. Zuzana Jánošíková PhD.

V súčasnosti pracujem ako vedecko-výskumný pracovník na Ústave ekológie lesa – SAV, Pobočka biológie drevín Nitra, kde sa venujem problematike fytopetogénnych húb, v súčasnosti orientovanej na populačnú genetiku. Popri práci sa venujem svojmu malému synčekovi a rada sa tiež zapájam do rôznych enviro a eko aktivít.

Read Blog Detail
Georgina Szombathova

Mgr. Georgina Szombathova

Lektorka cudzích jazykov a prekladateľka. Aktivistka v oblasti ochrany prírody.

Read Blog Detail
Martin Pavelka

Mgr. Martin Pavelka

podpredseda OZ ESORG, referent pre odpadové hospodárstvo MÚ Nitra

Read Blog Detail
Jakub Absolon

Ing. Richard Ulianko

Zakladateľ ESORGu a manažér festivalu ekologických združení EKOFESTIVAL Nitra.

Read Blog Detail